Altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s).

Hertek Connect.

Hertek Connect is een digitaal veiligheidsplatform gekoppeld aan een Penta brandmeldcentrale waarmee je als beheerder BMI samen met jouw onderhoudspartij de brandveiligheid op afstand bewaakt. Ben je een onderhouder of een beheerder BMI?

De producten en oplossingen

Hertek Connect.

Met Hertek Connect heb je altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s). Je verhoogt de brandveiligheid en werkt sneller en efficiënter dankzij de slimme en gebruiksvriendelijke applicaties.


Connect Control

Beheer en bedien de Penta brandmeldinstallatie (BMI) met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee je altijd én op iedere locatie op de hoogte bent van de actuele status van de installatie(s).

Lees verder


Connect Intelligent

Een intelligente doormelding van Connect Intelligent informeert de PAC snel en gedetailleerd zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarmopvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is.

Lees verder


Connect Support

Met Connect Support biedt jouw onderhoudspartij extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van jouw aangesloten Penta brandmeldinstallatie(s).

Lees verder

Brochure Hertek Connect

Meer weten over Hertek Connect? Download de brochure!

Vraag de brochure Hertek Connect aan

Lees meer over de producten

Connect Control Connect Intelligent Connect Support

Connect Control

Beheer en bedien de Penta brandmeldinstallatie (BMI) met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee je altijd én op iedere locatie op de hoogte bent van de actuele status van de installatie(s).

Ondersteuning en bediening op afstand

Bij een notificatie op de smartphone ga je direct over tot actie. In geval van bijvoorbeeld een storing is het mogelijk de brandmeldcentrale op afstand te bedienen in plaats van een handmatige handeling op de centrale uit te voeren.

Je verhoogt de brandveiligheid van je organisatie door sneller en efficiënter te handelen bij een melding.

Wil je je smartphone koppelen aan de brandmeldinstallatie? Neem dan contact op met jouw onderhoudspartij. Met de applicatie Connect Support kan jouw onderhoudspartij ook ondersteuning op afstand verlenen. Download de app voor Android of iOS.

Connect Support biedt toegang tot:

 • Real-time status van de brandmeldinstallaties
 • Gedetailleerde meldingen; storingen, uitschakelingen, brand
 • Bedieningen op afstand
 • Overzicht vervuilde melders
 • Melderwaardes van alle elementen
 • Gebeurtenissenlog
 • Flexibel gebruikersbeheer

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Lees verder

Geschikte besturingssystemen

Geschikte besturingssystemen

De app Connect Control is ontwikkeld voor smartphones. De volgende mobiele besturingssystemen worden ondersteund.

• De meest actuele Android versie en de twee voorgaande Android versies
• De meest actuele iOS versie en de twee voorgaande iOS versies

Een correcte werking van Connect Control is getest op de volgende toestellen:
• iPhone 8, X
• Samsung Galaxy S7, S8, S9, S10, A20e
• Huawei P20
• Motorola Moto G5Plus
• OnePlus 6

Download hier Connect Control in de App Store
Download hier Connect Control in de Apple Store

Connect Intelligent

Een intelligente doormelding van Connect Intelligent informeert de PAC snel en gedetailleerd zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarmopvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is.

Voordelen

 • Gedetailleerde doormelding van alle storingen en alarmen
 • Verkort verificatietijd door exacte locatie van de brandmelding
 • Te koppelen met iedere brandmeldinstallatie
 • Volledig compatible met geïnstalleerde Penta 5000 en nieuwe Penta brandmeldcentrales
 • Meerdere maximaal beveiligde, redundante verbindingsmogelijkheden
 • Optimale zekerheid door provideronafhankelijke roamingsims

Doormelding op detailniveau

Doormelding op componentniveau informeert de Particuliere Alarm Centrale (PAC) over de betreffende locatie(s) in een gebouw waar een brand of storing optreedt. Alle (nieuwe) meldingen worden doorgemeld op detailniveau voorzien van extra informatie zoals type melding, component en zone. Alle componenten in het systeem geven de actuele status zoals alarm, storing of uitschakeling door als bericht. De communicatie naar de PAC wordt continu geüpdatet waardoor real-time informatie wordt doorgezonden. Hierdoor kan er beter gereageerd worden en wordt er kostbare tijd bespaard.

Geverifieerde doormelding RAC

Intelligente doormelding voldoet aan het VEBON-NOVB protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Een tweede intelligente brandmelding kan als geverifieerd worden beschouwd en door de PAC doorgemeld aan de RAC. In het geval van brand wordt er kostbare tijd gewonnen en wordt de brandweer sneller aangestuurd.

Lees verder

Aangesloten PAC's

Aangesloten PAC's

Voorafgaand het afsluiten van het abonnement dien je Connect Intelligent aan te melden bij een PAC. Connect Intelligent wordt volledig ondersteund door de onderstaande PAC's.

Onderstaande PAC's ondersteunen Connect Intelligent. Heeft u geen PAC? Hertek regelt het graag voor u!

 • Alarm Meldnet
 • AIM Nederland
 • EuroPAC
 • G4S Nederland
 • Intergarde
 • Hofland
 • MPL
 • Nederlandse Veiligheidsdienstgroep Meldkamer Goes
 • NVD Beveiligingsgroep
 • Regio Control
 • Securitas
 • SMC Nederland
 • Stanley Security
 • Trigion
 • View Control

Intelligentie van Hertek

Connect Intelligent is ontwikkeld in samenwerking met CSL. Informeer uw PAC dat u gebruik maakt van de WebWayOne Pro 2 doormeldunit, deze is voorzien van Hertek firmware.

Connect Support

Met Connect Support biedt jouw onderhoudspartij extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van jouw aangesloten Penta brandmeldinstallatie(s).

Je verhoogt jouw servicegraad met de 24/7 monitoring van het systeem, een snelle probleemanalyse en gerichte acties bij een melding. Met gedetailleerde informatie op elementniveau voer je gericht onderhoud uit en benader je jouw klanten hiervoor proactief.

Voorafgaand aan een (onderhouds)bezoek analyseer je de systeemstatus om vervolgens op
locatie de werkzaamheden snel en effectief uit te voeren. Met het overzichtelijke gebeurtenissenlog ondersteun je accuraat en besluit je snel bij bijvoorbeeld herhalingevents.

De applicatie is gekoppeld aan het Hertek Connect platform (cloud) en voldoet aan NEN 2654-1 (bijlage E: Onderhoud, Controle en Beheer op afstand). Uiteraard voldoet Connect Support aan de vereiste beveiligingseisen (NEN-EN 50136) en vertrouw je altijd op een veilige verbinding waarbij privacy van gegevens wordt gegarandeerd.

Connect Support biedt toegang tot:

 • Real-time status van de brandmeldinstallaties
 • Gedetailleerde meldingen; storingen, uitschakelingen, brand
 • Bedieningen op afstand
 • Overzicht vervuilde melders
 • Melderwaardes van alle elementen
 • Gebeurtenissenlog
 • Flexibel gebruikersbeheer

“Met Hertek Connect kunnen wij onze klanten heel snel een oplossing bieden, hiermee houden we onze kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel.”
Bas

Connect, breed en efficiënt inzetbaar

Toepassingen

Hertek Connect is geschikt voor diverse sectoren waar veel mensen (tijdelijk) kort of langdurig verblijven, zoals de zorg, hotels en zalencentra, maar ook voor storingsgevoelige locaties zoals in de industrie of grootschalige complexen met meerdere gebouwen bijvoorbeeld het onderwijs.

Toepassingen

Connect in de zorg Connect in de logies Connect in de industrie Connect in het onderwijs

Connect in de zorg

Zorginstellingen zijn complexe organisaties met diverse veiligheidseisen. Het onnodig ontruimen van een zorginstelling met (kwetsbare) cliënten met beperkte zelfredzaamheid wil je te allen tijde vermijden. Daarnaast moet de overlast tot een minimum beperkt blijven, juist in situaties wanneer er minder personeel aanwezig is.

Voorkom onnodige overlast

Als beheerder BMI heb je altijd inzicht in de actuele status van jouw brandmeldinstallatie(s) op ieder locatie met Connect Control. Je weet direct wat er speelt want aanvullende informatie, zoals de exacte locatie, en het soort melding, ontvang je op je smartphone waarmee je direct de fysieke controle kan (laten) uitvoeren. De informatie is altijd actueel, doet zich een wijziging voor terwijl je onderweg bent, dan ben je hiervan gelijk op de hoogte. Doordat je sneller reageert kan je een onnodige ontruiming voorkomen (bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding) alsook de overlast en de daarbij behorende onrust onder cliënten en personeel.

Daarnaast verandert de zorg steeds sneller en speelt techniek een belangrijke rol ter bestrijding van de hoge werkdruk en personeelstekorten. Hertek Connect geeft je meer inzicht de actuele veiligheid, ontlast de BHV-organisatie en beperkt de overlast (bij calamiteiten én bij onderhoud) onder het zorgpersoneel en cliënten.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij altijd inzicht in het brandmeldsysteem en dit maakt het gepland onderhoud eenvoudiger. De werkzaamheden (bijvoorbeeld het vervangen van vervuilde melders) zijn vooraf bekend en deze kunnen worden uitgevoerd zonder het zorgproces onnodig te belasten.

“Met Hertek Connect kunnen wij onze klanten heel snel een oplossing bieden, hiermee houden we onze kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel.”
Bas

Connect in de logies

Hotels staan voor optimale ontspanning en genot. Het ontruimen van een hotel is nooit wenselijk, zeker niet wanneer dit ook nog onnodig blijkt te zijn. Met Hertek Connect versnel je de reactietijd bij een melding en voorkom je een onnodige ontruiming van je locatie. Ook bij een lagere personeelsbezetting, want ook jouw onderhoudspartij ondersteunt op afstand en dit voorkomt onrust.

Reageer sneller en voorkom een onnodige ontruiming

Hertek Connect is uitermate geschikt voor sectoren waar veel mensen (tijdelijk) kort of langdurig verblijven, zoals hotels en zalencentra. Het waarborgen van de veiligheid en welzijn van jouw gasten heeft de hoogste prioriteit. Hertek Connect draagt hier aan bij omdat je als beheerder BMI snel op een melding kan reageren. Je weet direct wat er speelt want aanvullende informatie, zoals de exacte locatie, en het soort melding, ontvang je op je smartphone waarmee je direct de fysieke controle kan (laten) uitvoeren. De informatie is altijd actueel, doet zich een wijziging voor terwijl je onderweg bent, dan ben je hiervan gelijk op de hoogte.

Doordat je sneller reageert kan je een onnodige ontruiming voorkomen (bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding) alsook de overlast en de daarbij behorende onrust onder gasten en personeel. Met de gebruiksvriendelijke applicatie bedien je makkelijk de brandmeldcentrale, ook op afstand. Hiermee reageer je direct op situaties die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken zoals bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat de locatie onnodig ontruimd wordt.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij inzicht in (toekomstig) vervuilde melders en kan deze vervangen op het moment dat de kamers vrij zijn, of eventueel bij gepland onderhoud, zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van jouw hotelkamers/ruimtes

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Connect in de industrie

In de industrie draait alles om continuïteit, veiligheid en zekerheid. Onderbrekingen kosten tijd, geld en veroorzaken vaak logistieke problemen. Calamiteiten kunnen enorme gevolgen hebben, niet alleen voor jouw medewerkers maar ook voor de omgeving en het bedrijfsimago. Hertek Connect draagt bij aan de veiligheid en continuïteit van jouw onderneming omdat je direct weet waar wat speelt en je daar direct op anticipeert, ook op afstand.

Voorkom overlast en onrust

De beheerder BMI is verantwoordelijk voor meerdere gebouwen verspreid over grote oppervlaktes. Het onnodig verstoren/onderbreken van productieprocessen is ondenkbaar. Onderbrekingen kosten tijd en veroorzaken vaak logistieke problemen. Daarnaast kan een brand in een dergelijk risicovolle omgeving, omvangrijke directe en indirecte gevolgen hebben. Dit wil je uiteraard te allen tijde voorkomen. Met Connect Control ontvang je gedetailleerde informatie over een melding zodat je snel (ook op afstand) kan reageren om (vervolg)schade, overlast en onrust te voorkomen of te beperken.

Ondersteuning van jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s ieder moment van de dag te ondersteunen. Jouw onderhoudspartij verzorgt ook het preventief onderhoud met Connect Support. Vervuilde melders komen meer voor in de industrie, waarbij industriële processen de melders vervuilen. Het monitoren van de melderwaardes maakt de vervuiling van de melders voorspellend en het vervangen van deze melders kan ingepland worden zonder onnodige verstoring van het productieproces. Hertek Connect draagt bij aan continuïteitsverbetering van het productieproces.

“Met Hertek Connect kunnen wij onze klanten heel snel een oplossing bieden, hiermee houden we onze kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel.”
Bas

Connect in het onderwijs

In het onderwijs is het risico op brand groot. Opvallend hoog is brandstichting als oorzaak van de brand. . Het onnodig ontruimen van een school is nooit wenselijk. Hertek Connect informeert de beheerder BMI en de onderhoudsorganisatie direct en gedetailleerd bij een melding, zodat deze snel opgevolgd kan worden, ook op afstand.

Voorkom een onnodige ontruiming

In de praktijk heeft de beheerder BMI naast het bewaken van de brandveiligheid meerdere taken die uitgevoerd worden in en rondom de verschillende locaties van de omvangrijke schoolgebouwen. De beheerder BMI ontvangt een melding met de exacte locatie in Connect Control en is sneller op locatie om een fysieke controle uit te voeren. Dit kan een onnodige ontruiming voorkomen, bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding als gevolg van bijvoorbeeld sabotage. Ook kan de beheerder BMI de interne organisatie sneller en gedetailleerder informeren bij calamiteiten om onrust weg te nemen.

Met de gebruiksvriendelijke applicatie bedient de beheerde BMI makkelijk de brandmeldcentrale, ook op afstand. Dit geeft de beheerder BMI de mogelijkheid om direct op situaties te reageren die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij inzicht in (toekomstig) vervuilde melders en kan deze vervangen op het moment dat de ruimtes vrij zijn, of eventueel bij gepland onderhoud, zonder verstoring van het onderwijs.

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Referenties

Hertek Connect.

Lees hier hoe beheerders BMI en onderhouders Hertek Connect toepassen ter verbetering van de veiligheid.

Tussen het glooiende heuvellandschap en het vernieuwde stadscentrum van Kerkrade ligt een wereld vol entertainment in het Leisure Dome. De Penta brandmeldinstallatie, verbonden met Hertek Connect, zorgt ervoor dat alle 1,5 miljoen bezoekers, die jaarlijks naar het Leisure Dome komen, onbezorgd genieten.

Bekijk deze referentie

Van der Valk Eindhoven is een modern 4-sterrenhotel, gebouwd op een familietraditie die teruggaat tot 1862. De normen voor hoge kwaliteit en gastvrijheid zijn gevormd door vele generaties Valken. Zo ook de kwaliteit van brandveiligheid.

Bekijk deze referentie

“Met Hertek Connect kunnen wij onze klanten heel snel een oplossing bieden, hiermee houden we onze kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel.”
Bas

Meer referenties

Referenties - Hotel The Slaak

Referenties - Leisure dome

Tussen het glooiende heuvellandschap en het vernieuwde stadscentrum van Kerkrade ligt een wereld vol entertainment in het Leisure Dome. De Penta brandmeldinstallatie, verbonden met Hertek Connect, zorgt ervoor dat alle 1,5 miljoen bezoekers, die jaarlijks naar het Leisure Dome komen, onbezorgd genieten.

Marc Tellers beheert de brandmeldinstallatie van het amusements- en horecacenter. Wanneer een melding binnenkomt, overdag of ‘s nachts, kan hij vanaf iedere locatie met Connect Control de brandmeldinstallatie bedienen op afstand. Ook de Particuliere Alarm Centrale wordt bij een brand tot in detail geïnformeerd door Connect Intelligent.

De communicatie wordt continu geüpdatet wanneer de brand verder uitslaat. Hierdoor wordt er adequater gereageerd en kostbare tijd bespaard. En nog veel belangrijker; in geval van nood redt dit levens en blijft de materiële schade tot een minimum beperkt.

De jaarlijkse onderhoudsronde van de honderden componenten in een complex van dergelijke omvang wordt doorgaans uitgevoerd door twee onderhoudsmonteurs. Met behulp van de Connect applicaties voert nu maar één onderhoudsmonteur het onderhoud uit in een fractie van de tijd. Deze forse besparing van tijd en arbeidskracht resulteert in een kostenreductie in de onderhoudskosten.

Referenties - Van der Valk Eindhoven

Van der Valk Eindhoven is een modern 4-sterrenhotel, gebouwd op een familietraditie die teruggaat tot 1862. De normen voor hoge kwaliteit en gastvrijheid zijn gevormd door vele generaties Valken. Zo ook de kwaliteit van brandveiligheid.

Een oplossing die de veiligheid verhoogt

“Met 300 mensen in dienst verdeeld over 30.000 tot 40.000 vierkante meter zijn wij altijd op zoek naar oplossingen die de veiligheid verhogen en zaken eenvoudiger maken.” Aldus Rick Polman, directeur Van Der Valk Eindhoven. Een oplossing als Hertek Connect past naadloos binnen deze gedachte. Op de locatie in Eindhoven is Frank Lubbers als BMI-beheerder verantwoordelijk voor 5 brandmeldcentrales met ruim 700 componenten. “De Connect Control app is zeer gebruiksvriendelijk, ook in de bediening. Een melding komt direct binnen op de telefoon, ook als de app uit staat. Daarnaast weten wij meteen de betreffende kamer of ruimte.” Ook laat de applicatie de vervuilde melders zien die vervangen moeten worden. “Wij plannen de vervanging direct in zodat melders vervangen worden als de kamer of ruimte niet bezet is. Ook beheerderstaken en het testen van bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie zijn voor ons een stuk makkelijker geworden”.

Direct reageren op een melding, ook op afstand

Hertek Connect stelt Van der Valk bovendien in staat om direct te
reageren op werkzaamheden of activiteiten die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken. “Wij schakelen deze melders uit en dit kan op afstand én op ieder moment van de dag.” Daarnaast is de reactietijd drastisch verkort en omdat de melding beschikbaar is op de smartphone en men niet meer naar de brandmeldcentrale moet te lopen om de melding te lezen. “In de nacht, wanneer de personele bezetting minimaal is, draagt de snellere reactietijd bij aan de veiligheid omdat de exacte locatie direct bekend is. Wij willen niet meer zonder deze app”.

Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Referenties - Hotel The Slaak

Het sfeervolle design boutique hotel The Slaak is gevestigd in het monumentale ‘Slaakhuys’ in de levendige havenstad. Deze voormalige drukkerij van ‘Het Vrije Volk’ is omgebouwd tot design boutique hotel en bestaat uit 74 ruime kamers, Restaurant & Bar Didot34, twee vergaderruimtes en fitness studio. In dit rijksmonument zijn historie en moderne technologie nauw met elkaar verbonden.

Digitaal veiligheidsplatform waakt over monumentaal hotel The Slaak

Als eerste hotel in Rotterdam is The Slaak uitgerust met het digitale veiligheidsplatform Hertek Connect. De Penta brandmeldinstallatie in het hotel is digitaal gekoppeld aan Hertek Connect. Daardoor staat Robbert Vermeulen, de beheerder BMI van hotel The Slaak, altijd in verbinding met de brandmeldinstallatie. De smartphone van Robbert is uitgerust met de app Connect Control. Met deze app heeft hij altijd en overal toegang tot meldingen van de brandmeldinstallatie. Als er een (brand)melder iets signaleert in het hotel of restaurant, dan hoeft hij niet eerst naar het brandmeldpaneel te lopen om te kijken wat er aan de hand is. Hierdoor kan hij direct handelen zodat hotelgasten zo min mogelijk overlast ervaren. Deze controle over de brandveiligheid geeft hem en dus ook zijn gasten rust.

The Slaak Rotterdam, a Tribute Portfolio Hotel

Het sfeervolle design boutique hotel The Slaak is gevestigd in een monumentaal pand in Rotterdam. Na de bombardementen verrees het pand in 1952-1954 als belangrijk onderdeel van de Rotterdamse wederopbouw. In het voormalig hoofdkantoor en drukkerij van het socialistische dagblad Het Vrije Volk pronkt nu een hotel met eerbetoon aan de rijke historie van het gebouw. Zo tref je bijvoorbeeld op diverse plekken in het hotel typmachines aan en is het restaurant & bar Didot34 genoemd naar het lettertype van het dagblad. Aan ieder detail is aandacht besteed en dat voel, zie en beleef je bij een bezoek aan dit schitterende hotel met haar gastvrije, servicegerichte en vriendelijke medewerkers.

Onze ervaring is eigenlijk heel erg positief. Wat ik zelf heel fijn vind is dat ik alles eigenlijk op mijn telefoon heb. Dus ik hoef niet meer eerst naar het brandmeldpaneel te lopen om te kijken wat er aan de hand is, als zich een situatie zich voorspeelt in het hotel of restaurant.
Robbert Vermeulen; Rooms Division Manager, The Slaak Rotterdam, a Tribute Portfolio Hotel

Contact

Hertek Connect is een digitaal veiligheidsplatform gekoppeld aan een Penta brandmeldinstallatie waarmee de onderhoudspartij en de beheerder BMI de brandveiligheid op afstand bewaken. Met Hertek Connect heb je altijd en overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s). Benieuwd naar de mogelijkheden van Hertek Connect voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Informatie aanvragen

VerzendenAnnuleren