Altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s).

Hertek Connect.

Hertek Connect is een digitaal veiligheidsplatform gekoppeld aan een Penta brandmeldcentrale waarmee je als beheerder BMI samen met jouw onderhoudspartij de brandveiligheid op afstand bewaakt. Ben je een onderhouder of een beheerder BMI?

De producten en oplossingen

Hertek Connect.

Met Hertek Connect heb je altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s). Je verhoogt de brandveiligheid en werkt sneller en efficiënter dankzij de slimme en gebruiksvriendelijke applicaties.


Connect Control

Beheer en bedien de Penta brandmeldinstallatie (BMI) met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee je altijd én op iedere locatie op de hoogte bent van de actuele status van de installatie(s).

Lees verder


Connect Intelligent

Een intelligente doormelding van Connect Intelligent informeert de PAC snel en gedetailleerd zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarmopvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is.

Lees verder


Connect Support

Met Connect Support biedt jouw onderhoudspartij extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van jouw aangesloten Penta brandmeldinstallatie(s).

Lees verder


Connect Evac

Informeer jouw BHV organisatie gedetailleerd bij een calamiteit om efficiënt en snel een ontruiming te starten met Connect Evac. Dé ontruimingsapp voor je smartphone die stille ontruiming in goede banen leidt.

Lees verder

Brochure Hertek Connect

Meer weten over Hertek Connect? Download de brochure!

Vraag de brochure Hertek Connect aan

Lees meer over de producten

Connect Control Connect Intelligent Connect Support Connect Evac

Connect Control

Beheer en bedien de Penta brandmeldinstallatie (BMI) met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee je altijd én op iedere locatie op de hoogte bent van de actuele status van de installatie(s).

Ondersteuning en bediening op afstand

Bij een notificatie op de smartphone ga je direct over tot actie. In geval van bijvoorbeeld een storing is het mogelijk de brandmeldcentrale op afstand te bedienen in plaats van een handmatige handeling op de centrale uit te voeren.

Je verhoogt de brandveiligheid van je organisatie door sneller en efficiënter te handelen bij een melding.

Wil je je smartphone koppelen aan de brandmeldinstallatie? Neem dan contact op met jouw onderhoudspartij. Met de applicatie Connect Support kan jouw onderhoudspartij ook ondersteuning op afstand verlenen. Download de app voor Android of iOS.

Connect Control biedt toegang tot:

 • Overzicht aangesloten brandmeldinstallatie(s)
 • Real-time status van de brandmeldinstallatie(s)
 • Gepersonaliseerde meldingen (storingen, uitschakelingen, brand, verbindingsfouten, onderhouds- en testmeldingen)
 • Pushnotificaties
 • Bedieningen op afstand
 • Gebeurtenissenlog
 • Locatieafhankelijke notificatievoorziening

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Lees verder

Geschikte besturingssystemen

Geschikte besturingssystemen

De app Connect Control is ontwikkeld voor smartphones. De volgende mobiele besturingssystemen worden ondersteund.

• De meest actuele Android versie en de twee voorgaande Android versies
• De meest actuele iOS versie en de twee voorgaande iOS versies

Download hier Connect Control in de App Store
Download hier Connect Control in de Apple Store

Connect Intelligent

Een intelligente doormelding van Connect Intelligent informeert de PAC snel en gedetailleerd zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarmopvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is.

Voordelen

 • Gedetailleerde doormelding van alle storingen en alarmen
 • Verkort verificatietijd door exacte locatie van de brandmelding
 • Te koppelen met iedere brandmeldinstallatie
 • Volledig compatible met geïnstalleerde Penta 5000 en nieuwe Penta brandmeldcentrales
 • Meerdere maximaal beveiligde, redundante verbindingsmogelijkheden
 • Optimale zekerheid door provideronafhankelijke roamingsims

Doormelding op detailniveau

Doormelding op componentniveau informeert de Particuliere Alarm Centrale (PAC) over de betreffende locatie(s) in een gebouw waar een brand of storing optreedt. Alle (nieuwe) meldingen worden doorgemeld op detailniveau voorzien van extra informatie zoals type melding, component en zone. Alle componenten in het systeem geven de actuele status zoals alarm, storing of uitschakeling door als bericht. De communicatie naar de PAC wordt continu geüpdatet waardoor real-time informatie wordt doorgezonden. Hierdoor kan er beter gereageerd worden en wordt er kostbare tijd bespaard.

Geverifieerde doormelding RAC

Intelligente doormelding voldoet aan het VEBON-NOVB protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Een tweede intelligente brandmelding kan als geverifieerd worden beschouwd en door de PAC doorgemeld aan de RAC. In het geval van brand wordt er kostbare tijd gewonnen en wordt de brandweer sneller aangestuurd.

Lees verder

Aangesloten PAC's

Aangesloten PAC's

Voorafgaand het afsluiten van het abonnement dien je Connect Intelligent aan te melden bij een PAC. Connect Intelligent wordt volledig ondersteund door de onderstaande PAC's.

Onderstaande PAC's ondersteunen Connect Intelligent. Heeft u geen PAC? Hertek regelt het graag voor u!

 • Alarm Meldnet
 • AIM Nederland
 • EuroPAC
 • G4S Nederland
 • Intergarde
 • Hofland
 • MPL
 • Nederlandse Veiligheidsdienstgroep Meldkamer Goes
 • NVD Beveiligingsgroep
 • Regio Control
 • Securitas
 • SMC Nederland
 • Stanley Security
 • Trigion
 • View Control

Intelligentie van Hertek

Connect Intelligent is ontwikkeld in samenwerking met CSL. Informeer uw PAC dat u gebruik maakt van de WebWayOne Pro 2 doormeldunit, deze is voorzien van Hertek firmware.

Connect Support

Met Connect Support biedt jouw onderhoudspartij extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van jouw aangesloten Penta brandmeldinstallatie(s).

Met Connect Support biedt jouw onderhoudspartij extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van jouw aangesloten Penta brandmeldinstallatie(s).

Je verhoogt jouw servicegraad met de 24/7 monitoring van het systeem, een snelle probleemanalyse en gerichte acties bij een melding. Met gedetailleerde informatie op elementniveau voer je gericht onderhoud uit en benader je jouw klanten hiervoor proactief.

Voorafgaand aan een (onderhouds)bezoek analyseer je de systeemstatus om vervolgens op locatie de werkzaamheden snel en effectief uit te voeren. Met het overzichtelijke gebeurtenissenlog ondersteun je accuraat en besluit je snel bij bijvoorbeeld herhalingevents.

De applicatie is gekoppeld aan het Hertek Connect platform (cloud) en voldoet aan NEN 2654-1 (bijlage E: Onderhoud, Controle en Beheer op afstand). Uiteraard voldoet Connect Support aan de vereiste beveiligingseisen (NEN-EN 50136) en vertrouw je altijd op een veilige verbinding waarbij privacy van gegevens wordt gegarandeerd.

Connect Support biedt toegang tot:

 • Real-time status van de brandmeldinstallaties
 • Gedetailleerde meldingen (storingen, uitschakelingen, brand, verbindingsfouten, onderhouds- en testmeldingen)
 • Bedieningen op afstand
 • Overzicht vervuilde melders
 • Melderwaardes van alle elementen
 • Gebeurtenissenlog
 • Flexibel gebruikersbeheer

“Met Hertek Connect kunnen wij onze klanten heel snel een oplossing bieden, hiermee houden we onze kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel.”
Bas

Connect Evac

Informeer jouw BHV organisatie gedetailleerd bij een calamiteit om efficiënt en snel een ontruiming te starten met Connect Evac. Dé ontruimingsapp voor je smartphone die stille ontruiming in goede banen leidt.

Rust je alarmorganisatie slim en effectief uit met Connect Evac. Connect Evac is een certificeerbare smartphone applicatie voor stille ontruimingsalarmering. Geen losse pagers meer maar gebruiksgemak dankzij de alles-in-één device oplossing op een smartphone. Je beschikt over betrouwbare realtime informatie om bij te dragen aan de veiligheid van jouw cliënten en collega’s omdat Connect Evac volledig is geïntegreerd in het Hertek Connect platform.

Connect Evac creëert rust door duidelijkheid te geven bij een ontruiming. Weet waar je aan toe bent dankzij volledige informatie om goed geïnformeerd tot een efficiënte ontruiming over te gaan. De meldingen worden continu geactualiseerd en geven een actueel beeld van de werkelijke situatie voor een betere bepaling van de omvang van de calamiteit. Gedetailleerde meldingen blijven realtime doorkomen door volledige integratie met de Penta brandmeldinstallatie. De meldingen zijn voorzien van de exacte locatie voor betere urgentiebepaling. Zodra de melding verholpen is dan verwijnt deze ook weer.

Gebruiksgemak staat voorop dankzij de moderne intuïtieve weergave van de applicatie met duidelijke kleurstellingen. Op het moment dat jouw toestel verbonden wordt aan de lader, dan meldt deze zich automatisch van de BHV groep af. En wanneer het toestel uit de lader in gebruikgenomen wordt, dan meldt hij zich automatisch aan; easy access en geen gedoe met inloggegevens.

Word gewaarschuwd door automatische slimme triggers die garanderen dat jouw device voor de BHV actief blijft. Denk hierbij o.a. aan geluidsvolume en batterijniveau. Ook op het moment wanneer er te weinig toestellen online zijn (en deel uit maken van je alarmorganisatie)word je gewaarschuwd en kun je tot actie overgaan.

Connect Evac biedt:

 • Pushnotificaties
 • Meldingen (ontruiming, brand, storingen OAI en waarschuwingsmeldingen)
 • Spraakverbinding als back-up
 • Zelftest op apparaat- en systeemniveau
 • Uitgebreid gebeurtenissenlog
 • Connect Control en Connect Support zijn inbegrepen

“De gebruiksvriendelijkheid viel meteen op. De app is heel simpel, dat vinden de medewerkers fijn”
Rick

Connect, breed en efficiënt inzetbaar

Toepassingen

Hertek Connect is geschikt voor diverse sectoren waar veel mensen (tijdelijk) kort of langdurig verblijven, zoals de zorg, hotels en zalencentra, maar ook voor storingsgevoelige locaties zoals in de industrie of grootschalige complexen met meerdere gebouwen bijvoorbeeld het onderwijs.

Toepassingen

Connect in de zorg Connect in de logies Connect in de industrie Connect in het onderwijs

Connect in de zorg

Zorginstellingen zijn complexe organisaties met diverse veiligheidseisen. Het onnodig ontruimen van een zorginstelling met (kwetsbare) cliënten met beperkte zelfredzaamheid wil je te allen tijde voorkomen. Daarnaast moet de overlast tot een minimum beperkt blijven, juist in situaties wanneer er minder personeel aanwezig is.

Voorkom onnodige overlast

Als beheerder BMI heb je altijd inzicht in de actuele status van jouw brandmeldinstallatie(s) op ieder locatie met Connect Control. Je weet direct wat er speelt want aanvullende informatie, zoals de exacte locatie, en het soort melding, ontvang je op je smartphone waarmee je direct de fysieke controle kan (laten) uitvoeren. De informatie is altijd actueel, doet zich een wijziging voor terwijl je onderweg bent, dan ben je hiervan gelijk op de hoogte. Doordat je sneller reageert kan je een onnodige ontruiming voorkomen (bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding) alsook de overlast en de daarbij behorende onrust onder cliënten en personeel.

Daarnaast verandert de zorg steeds sneller en speelt techniek een belangrijke rol ter bestrijding van de hoge werkdruk en personeelstekorten. Hertek Connect geeft je meer inzicht de actuele veiligheid, ontlast de BHV-organisatie en beperkt de overlast (bij calamiteiten én bij onderhoud) onder het zorgpersoneel en cliënten.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij altijd inzicht in het brandmeldsysteem en dit maakt het gepland onderhoud eenvoudiger. De werkzaamheden (bijvoorbeeld het vervangen van vervuilde melders) zijn vooraf bekend en deze kunnen worden uitgevoerd zonder het zorgproces onnodig te belasten.

“Met Hertek Connect kunnen wij onze klanten heel snel een oplossing bieden, hiermee houden we onze kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel.”
Bas

Connect in de logies

Hotels staan voor optimale ontspanning en genot. Het ontruimen van een hotel is nooit wenselijk, zeker niet wanneer dit ook nog onnodig blijkt te zijn. Met Hertek Connect versnel je de reactietijd bij een melding en voorkom je een onnodige ontruiming van je locatie. Ook bij een lagere personeelsbezetting, want ook jouw onderhoudspartij ondersteunt op afstand en dit voorkomt onrust.

Reageer sneller en voorkom een onnodige ontruiming

Hertek Connect is uitermate geschikt voor sectoren waar veel mensen (tijdelijk) kort of langdurig verblijven, zoals hotels en zalencentra. Het waarborgen van de veiligheid en welzijn van jouw gasten heeft de hoogste prioriteit. Hertek Connect draagt hier aan bij omdat je als beheerder BMI snel op een melding kan reageren. Je weet direct wat er speelt want aanvullende informatie, zoals de exacte locatie, en het soort melding, ontvang je op je smartphone waarmee je direct de fysieke controle kan (laten) uitvoeren. De informatie is altijd actueel, doet zich een wijziging voor terwijl je onderweg bent, dan ben je hiervan gelijk op de hoogte.

Doordat je sneller reageert kan je een onnodige ontruiming voorkomen (bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding) alsook de overlast en de daarbij behorende onrust onder gasten en personeel. Met de gebruiksvriendelijke applicatie bedien je makkelijk de brandmeldcentrale, ook op afstand. Hiermee reageer je direct op situaties die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken zoals bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat de locatie onnodig ontruimd wordt.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij inzicht in (toekomstig) vervuilde melders en kan deze vervangen op het moment dat de kamers vrij zijn, of eventueel bij gepland onderhoud, zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van jouw hotelkamers/ruimtes

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Connect in de industrie

In de industrie draait alles om continuïteit, veiligheid en zekerheid. Onderbrekingen kosten tijd, geld en veroorzaken vaak logistieke problemen. Calamiteiten kunnen enorme gevolgen hebben, niet alleen voor jouw medewerkers maar ook voor de omgeving en het bedrijfsimago. Hertek Connect draagt bij aan de veiligheid en continuïteit van jouw onderneming omdat je direct weet waar wat speelt en je daar direct op anticipeert, ook op afstand.

Voorkom overlast en onrust

De beheerder BMI is verantwoordelijk voor meerdere gebouwen verspreid over grote oppervlaktes. Het onnodig verstoren/onderbreken van productieprocessen is ondenkbaar. Onderbrekingen kosten tijd en veroorzaken vaak logistieke problemen. Daarnaast kan een brand in een dergelijk risicovolle omgeving, omvangrijke directe en indirecte gevolgen hebben. Dit wil je uiteraard te allen tijde voorkomen. Met Connect Control ontvang je gedetailleerde informatie over een melding zodat je snel (ook op afstand) kan reageren om (vervolg)schade, overlast en onrust te voorkomen of te beperken.

Ondersteuning van jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s ieder moment van de dag te ondersteunen. Jouw onderhoudspartij verzorgt ook het preventief onderhoud met Connect Support. Vervuilde melders komen meer voor in de industrie, waarbij industriële processen de melders vervuilen. Het monitoren van de melderwaardes maakt de vervuiling van de melders voorspellend en het vervangen van deze melders kan ingepland worden zonder onnodige verstoring van het productieproces. Hertek Connect draagt bij aan continuïteitsverbetering van het productieproces.

“Met Hertek Connect kunnen wij onze klanten heel snel een oplossing bieden, hiermee houden we onze kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel.”
Bas

Connect in het onderwijs

In het onderwijs is het risico op brand groot. Opvallend hoog is brandstichting als oorzaak van de brand. . Het onnodig ontruimen van een school is nooit wenselijk. Hertek Connect informeert de beheerder BMI en de onderhoudsorganisatie direct en gedetailleerd bij een melding, zodat deze snel opgevolgd kan worden, ook op afstand.

Voorkom een onnodige ontruiming

In de praktijk heeft de beheerder BMI naast het bewaken van de brandveiligheid meerdere taken die uitgevoerd worden in en rondom de verschillende locaties van de omvangrijke schoolgebouwen. De beheerder BMI ontvangt een melding met de exacte locatie in Connect Control en is sneller op locatie om een fysieke controle uit te voeren. Dit kan een onnodige ontruiming voorkomen, bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding als gevolg van bijvoorbeeld sabotage. Ook kan de beheerder BMI de interne organisatie sneller en gedetailleerder informeren bij calamiteiten om onrust weg te nemen.

Met de gebruiksvriendelijke applicatie bedient de beheerde BMI makkelijk de brandmeldcentrale, ook op afstand. Dit geeft de beheerder BMI de mogelijkheid om direct op situaties te reageren die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij inzicht in (toekomstig) vervuilde melders en kan deze vervangen op het moment dat de ruimtes vrij zijn, of eventueel bij gepland onderhoud, zonder verstoring van het onderwijs.

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Referenties

Hertek Connect.

Lees hier hoe beheerders BMI en onderhouders Hertek Connect toepassen ter verbetering van de veiligheid.

Tussen het glooiende heuvellandschap en het vernieuwde stadscentrum van Kerkrade ligt een wereld vol entertainment in het Leisure Dome. De Penta brandmeldinstallatie, verbonden met Hertek Connect, zorgt ervoor dat alle 1,5 miljoen bezoekers, die jaarlijks naar het Leisure Dome komen, onbezorgd genieten.

Bekijk deze referentie

In de 4e zeehaven van Nederland, Port of Moerdijk, beslaat Katoen Natie 30.000m2 aan industriegebied. Katoen Natie voert logistieke op- en overslag van PP en PE materiaal (polypropeen en polyetheen). In de industrie heeft brandveiligheid de hoogste prioriteit, want een brand kan catastrofale gevolgen hebben voor mens en milieu. Hertek Connect waakt over de brandveiligheid van Katoen Natie in Moerdijk.

Bekijk deze referentie

“Met Hertek Connect kunnen wij onze klanten heel snel een oplossing bieden, hiermee houden we onze kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het vaandel.”
Bas

Meer referenties

Van der Valk Eindhoven BCM Maarsheerd SVO Vakopleiding Food Park Zuiderhout De Brede School Tholen Hotel The Slaak Van der Valk Eindhoven Koninklijke Van Wijhe Verf

Leisure Dome

Tussen het glooiende heuvellandschap en het vernieuwde stadscentrum van Kerkrade ligt een wereld vol entertainment in het Leisure Dome. De Penta brandmeldinstallatie, verbonden met Hertek Connect, zorgt ervoor dat alle 1,5 miljoen bezoekers, die jaarlijks naar het Leisure Dome komen, onbezorgd genieten.

Marc Tellers beheert de brandmeldinstallatie van het amusements- en horecacenter. Wanneer een melding binnenkomt, overdag of ‘s nachts, kan hij vanaf iedere locatie met Connect Control de brandmeldinstallatie bedienen op afstand. Ook de Particuliere Alarm Centrale wordt bij een brand tot in detail geïnformeerd door Connect Intelligent.

De communicatie wordt continu geüpdatet wanneer de brand verder uitslaat. Hierdoor wordt er adequater gereageerd en kostbare tijd bespaard. En nog veel belangrijker; in geval van nood redt dit levens en blijft de materiële schade tot een minimum beperkt.

De jaarlijkse onderhoudsronde van de honderden componenten in een complex van dergelijke omvang wordt doorgaans uitgevoerd door twee onderhoudsmonteurs. Met behulp van de Connect applicaties voert nu maar één onderhoudsmonteur het onderhoud uit in een fractie van de tijd. Deze forse besparing van tijd en arbeidskracht resulteert in een kostenreductie in de onderhoudskosten.

Katoen Natie

In de 4e zeehaven van Nederland, Port of Moerdijk, beslaat Katoen Natie 30.000m2 aan industriegebied. Katoen Natie voert logistieke op- en overslag van PP en PE materiaal (polypropeen en polyetheen). In de industrie heeft brandveiligheid de hoogste prioriteit, want een brand kan catastrofale gevolgen hebben voor mens en milieu. Hertek Connect waakt over de brandveiligheid van Katoen Natie in Moerdijk.

Katoen Natie

Een oude installatie moest uitgebreid worden naar aanleiding van een bouwproject van een nieuwe hal. Op verzoek van Katoen Natie is een brandmeldinstallatie van Hertek geïnstalleerd. Bij Katoen Natie Moerdijk dragen Karijn Janssen, HSSEQ manager, en Willem Koogje, operationeel manager, samen de verantwoording over het beheer van de brandmeldinstallatie. De 30.000 m2 aan warehousing van Katoen Natie heeft een brandmeldinstallatie bestaande uit 4 brandmeldcentrales die in totaal 52 zones beslaan en zijn verbonden aan 320 componenten.

Karijn Janssen licht haar keuze voor Hertek toe: “Hertek is simpel en werkt goed waarbij Hertek Connect een mooie toevoeging is. Ik vind het prettig dat we er kort op zitten met Hertek Connect. Als er zich wat voordoet zijn we meteen op de hoogte dankzij de app. De app Connect Control bevalt heel goed. Hiermee hebben we meteen alle informatie. De communicatiestroom is een stuk sneller en een stuk beter. Ook van afstand uit- en inschakelen werkt bij ons heel prettig. Wij zijn heel blij met de app, hij biedt zeker een meerwaarde.” Willem Koogje vult aan: “Door Hertek Connect handelen we snel en alert op meldingen uit de brandmeldinstallatie.”

Bij Katoen Natie Moerdijk zit een Penta 6000 brandmeldinstallatie netwerk. Dit glasvezelnetwerk is aangelegd om de brandmeldcentrales en verschillende gebouwen middels 6 PENN modules onderling met elkaar te verbinden. Ze hebben doelbewust drie aparte PvE's bij Katoen Natie Moerdijk. Zo zijn de aparte bouwdelen ook separaat te inspecteren (voor het inspectiecertificaat). Bij Katoen Natie Moerdijk doen ze altijd nog een schepje bovenop wat betreft veiligheid.

Foto: Willem Koogje en Karijn Janssen (vlnr)

Met Hertek Connect ben ik altijd en overal voorbereid op wat gaat komen. Voorheen controleerde een externe partij hier op locatie zodra er een melding of storing was, maar met de app Connect Control kan ik dat zelf op afstand doen. Dat scheelt ons een hoop tijd en geld. Ik vind Hertek Connect echt een absolute aanbeveling
Karijn Janssen; HSSEQ manager Katoen Natie

Van der Valk Eindhoven

Van der Valk Eindhoven is een modern 4-sterrenhotel, gebouwd op een familietraditie die teruggaat tot 1862. De normen voor hoge kwaliteit en gastvrijheid zijn gevormd door vele generaties Valken. Zo ook de kwaliteit van brandveiligheid. “Met 300 mensen in dienst verdeeld over 30.000 tot 40.000 vierkante meter zijn wij altijd op zoek naar oplossingen die de veiligheid verhogen en zaken eenvoudiger maken.” Aldus Rick Polman, directeur Van Der Valk Eindhoven.

Referentie Van der Valk Eindhoven - Tekstblok 1

Een oplossing als Hertek Connect past naadloos binnen deze gedachte. Op de locatie in Eindhoven is Frank Lubbers als beheerder BMI verantwoordelijk voor 5 brandmeldcentrales met ruim 700 componenten. “De Connect Control app is zeer gebruiksvriendelijk, ook in de bediening. Een melding komt direct binnen op de telefoon, ook als de app niet actief is. Daarnaast weten wij direct de betreffende kamer of ruimte.” Ook laat de applicatie de vervuilde melders zien die vervangen moeten worden. “Wij plannen de vervanging direct in zodat melders vervangen worden als de kamer of ruimte niet bezet is. Ook beheerderstaken en het testen van bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie zijn voor ons een stuk makkelijker geworden”.

Referentie Van der Valk Eindhoven - Tekstblok 2

Ook stelt Hertek Connect Van der Valk in staat om direct te reageren op werkzaamheden of activiteiten die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken. “Wij zetten deze melders uit en dit kan op afstand én op ieder moment van de dag.” Daarnaast is de reactietijd drastisch verkort en omdat de melding beschikbaar is op de smartphone en men niet meer naar de brandmeldcentrale moet lopen om de melding te lezen.

Referentie Van der Valk Eindhoven - Tekstblok 3

Bij de ontwikkeling van Hertek Connect zijn Frank Lubbers en Hotel Van der Valk zeer nauw betrokken. Als eerste hotel in Nederland hebben zij met de beta versie van Hertek Connect in de praktijk gewerkt en ons voorzien van zeer waardevolle feedback. De jarenlange ervaring van Van der Valk met gastveiligheid heeft het gebruiks- en bedieningsgemak van de Hertek Connect applicaties naar een nog hoger niveau getild. Samen verbinden Hertek en Van der Valk gastvrijheid aan gastveiligheid.

In de nacht, wanneer de personele bezetting minimaal is, draagt de snellere reactietijd bij aan de veiligheid omdat de exacte locatie direct bekend is. Wij willen niet meer zonder deze app.
Frank Lubbers, beheerder BMI Van der Valk Eindhoven

BCM Maarsheerd

In het noordelijk gelegen Stadskanaal staat verzorgingshuis Maarsheerd van BCM Ouderenzorg. Hier bieden zij een thuis aan ouderen die langdurige zorg nodig hebben. De zorgmedewerkers en de kwetsbare bewoners kunnen met een gerust hart vertrouwen op de veiligheidsoplossingen van Hertek.

Brandveiligheid

BCM in Stadskanaal heeft de huidige brandmeldinstallatie uitgebreid in circa 85 appartementen. De huurwoningen zijn omgeturnd naar zorgwoningen waardoor de uitbreiding van de brandmeldinstallatie een vereiste was. De uitgebreide Penta brandmeldinstallatie van Hertek bestaat uit 1200 componenten waaronder circa 1000 rookmelders, ASD systemen en meerdere Penta centrales gekoppeld met een Atus PZI installatie. Tevens is de Penta brandmeldinstallatie aangesloten op Hertek Connect.

Angelo Poppema, technische zaken BCM Ouderenzorg, gebruikt Connect Control, de beheerdersapp van Hertek Connect, voor zijn taken als technisch beheerder. Hij kan via de app elementen testen tijdens de maandelijkse beheerderstaken of elementen uitschakelen tijdens werkzaamheden zodat er geen onnodige, ongewenste meldingen binnenkomen. Angelo past de zgn: geofence (virtuele omtrek) functionaliteit toe zodat hij enkel een melding ontvangt wanneer hij overdag werkzaam is op locatie in Stadskanaal. Daarnaast bepaalt hij zelf om pushnotificaties in of uit te schakelen. Zo ontvangt hij bij thuiskomst geen meldingen meer en wanneer er wel meldingen zijn, worden deze waargenomen door de dienstdoende waarnemer.

Bedrijfshulpverlening

Ook de bedrijfshulpverlening maakt gebruik van Connect Control. Via de app op de smartphone zijn ook zij continu op de hoogte van alle meldingen van de brandmeldinstallatie. Bij eventuele calamiteiten kunnen zij direct handelen. Binnen Connect Control worden verschillende rollen met bepaalde bevoegdheden aan gebruikers toegekend. Alleen de beheerders kunnen elementen in- en uitschakelen. Bedrijfshulpverleners worden genotificeerd in het geval van meldingen bij bijvoorbeeld een calamiteit; deze kunnen zij waarnemen, maar niet direct de brandmeldinstallatie op afstand bedienen.

Ondersteuning op afstand

De onderhoudspartij monitort 24/7 de brandmeldinstallatie van BCM Ouderenzorg locatie Maarsheerd via Connect Support. Connect Support helpt bij het oplossen van storingen, waarbij het interne gebeurtenissenlog ook helpt bij het ondersteunen. De onderhoudspartij ziet ook dat ongewenste en onechte meldingen omlaag gaan op locaties waar Hertek Connect wordt toegepast doordat mensen sneller handelen. De onderhoudspartij ziet ook dat beheerders geholpen zijn met de toegankelijke app om goed en adequaat beheer te doen.

Ik gebruik Connect Control voor de periodieke testen en moet daarbij elke keer een meldergroep uitzetten. Dat kostte voorheen meer tijd en handelingen en nu niet meer. Dat vind ik ideaal. Connect Control werkt perfect.
Angelo Poppema, technische zaken bij BCM Maarsheerd

SVO Vakopleiding Food

Midden in het stadscentrum van Eindhoven zit een vestiging van SVO Vakopleiding Food. Terwijl buiten het winkelend publiek de straten vult, staan hier de toekomstige chefs van Nederland te zwoegen. Leerlingen staan boven brandende fornuizen en stomende ovens geconcentreerd de heerlijkste culinaire hoogstandjes te bereiden. Waar warmtebronnen zijn bestaat een verhoogd risico op brandgevaar. Maar met de Penta 6000 brandmeldinstallatie in combinatie met Hertek Connect is brandveiligheid hier een koud (kook)kunstje.

Culinaire carrière

Dagelijks werken hier ruim 100 mbo-leerlingen aan hun culinaire toekomst in de food industrie. Onder toeziend oog van de leerkrachten gaan zij veilig om met vlijmscherpe messen, hete gasfornuizen en brandende ovens. De diverse apparatuur en warmtebronnen waar zij dagelijks mee werken, vergroot de kans op een ongelukje en dan moet je vertrouwen op de aanwezige brandmeldinstallatie. In deze vestiging van SVO Vakopleiding Food waakt de Penta 6000 brandmeldcentrale met geïntegreerd ontruimingsalarm. Alle componenten zijn gemonteerd op de handige Easyfit meldersokkel.

Hertek Connect

De Penta 6000 brandmeldinstallatie is gekoppeld aan Hertek Connect. Hiermee kan de conciërge vanaf iedere gewenste locatie en op ieder moment van de dag de brandmeldinstallatie uitlezen en bedienen met zijn mobiele telefoon. Hij heeft meteen inzichtelijk wanneer een incident voordoet en kan daar meteen adequaat op reageren.
Daarnaast kan Hertek Connect middels een intelligente doormelding via Connect Intelligent de PAC snel en gedetailleerd informeren zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarmopvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is. Dat noemen we brandveiligheid om je vingers bij af te likken.

SVO Vakopleiding Food

SVO is de landelijke opleider voor vakmensen in de foodsector. De mbo-opleidingen sluiten perfect aan op de praktijk. Zij richten zich op kwaliteit en continue verbetering. Zo willen zij het beste in hun studenten naar boven halen!

Park Zuiderhout

Midden in het groene Brabantse landschap van Teteringen, op steenworp afstand van Breda, ligt Park Zuiderhout. Deze prachtige, landelijke woonzorglocatie biedt huisvesting aan 350 ouderen. Door de ondersteuning, zorg en passie van de medewerkers van Park Zuiderhout en de brandveiligheidsoplossingen van Hertek genieten bewoners veilig en optimaal van hun oude dag.

Van seminarie tot woonwijk

Park Zuiderhout is een bijzondere plek met een rijke historie. Dat voelt iedere bezoeker bij het opgaan van de kenmerkende oprijlaan die uitloopt op het mooie Missiehuis dat bijna honderd jaar oud is. Wat ooit begon als grootseminarie is nu uitgegroeid tot een bloeiende woonwijk voor ouderen die het leven vieren. De moderne nieuwbouw en het oude Missiehuis maken met Hertek Connect gebruik van de allernieuwste techniek op het gebied van brandveiligheid.

Park Zuiderhout heeft een Penta 6000 netwerk met vier brandmeldcentrales en één hoofdcentrale. Deze omvangrijke brandmeldinstallatie (BMI) bestaat uit meer dan 1400 componenten, verspreid over de verschillende gebouwen. Frans Haarman is de beheerder BMI op locatie. De keuze voor de Penta komt, volgens Frans, voornamelijk voort uit het bedieningsgemak en levensduur van de brandmeldinstallatie. De stuurfuncties op de nieuwe Penta 6000 zijn daarbij nog eenvoudiger dan op zijn voorganger.

De komst van Hertek Connect is een hele stap. Uiteindelijk heeft gemak en betrouwbaarheid voor Park Zuiderhout de doorslag gegeven. Het was een kostenoverzichtelijke investering die het meer dan waard is. Frans geeft aan dat het een wereld van verschil is nu hij de brandmeldcentrale kan bedienen op afstand. In iedere ruimte, verdeeld over meerdere gebouwen, hangen melders. De hoofdcentrale bevindt zich bij de receptie, waar het doorgaans erg druk is met bezoek. Dan is het voor Frans erg fijn om het gebeurtenissenlog via zijn telefoon, locatieonafhankelijk, terug te lezen. Bovendien is het erg prettig dat je na het weekend eenvoudig kunt zien of er zich iets heeft afgespeeld.

Park Zuiderhout

Park Zuiderhout is een unieke plek waar mensen op leeftijd landelijk wonen in een prachtig stukje natuur. De ideale plek om het leven te vieren. Park Zuiderhout ligt in Teteringen, op steenworp afstand van Breda. Er wonen 350 ouderen, in hun eigen parkappartement, in een groepswoning of op een etage voor bewoners met dementie. Daarnaast biedt Park Zuiderhout ook ondersteuning en zorg aan huis en is er voor mensen van binnen en buiten Park Zuiderhout een extra thuis op de dagbesteding.

Met Hertek Connect heb ik altijd en overal mijn brandmeldcentrale binnen handbereik. Het is alsof ik een brandmeldcentrale in mijn broekzak heb en dat geeft als beheerder BMI een héél veilig gevoel.
Frans Haarman; Park Zuiderhout

Meer over Hertek Connect bij Park Zuiderhout

De Brede School Tholen

Het gebouw van het voormalige Westerpoort-college in Tholen is verbouwd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel. Sinds de verbouwing vestigen vier Thoolse basisscholen zich in het toekomstbestendige schoolgebouw! Daarnaast beschikt het schoolgebouw over een bibliotheek, kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en een kinderfysiotherapiepraktijk. Voor de brandveiligheid van de honderden basisschoolleerlingen, leerkrachten en overige bezoekers die dagelijks leren en werken is De Brede School uitgerust met een Penta 6000 brandmeldinstallatie en Hertek Connect.

Techniek waakt over pedagogiek

In het hoofdgebouw en de nieuwbouwvleugel waken de Penta 6000 brandmeldcentrales en nevenpanelen over de brandveiligheid. Deze centrales sturen bijna 600 componenten aan, waaronder de nieuwe Soteria® melders die zijn gemonteerd op de handige Easyfit meldersokkel. BINK Beveiliging installeerde de installatie. “De keuze voor de Penta 6000 was gevraagd door de gebruiker en ligt voor BINK Beveiliging voor de hand want onze technici zijn zeer bekend met de producten van Hertek en werken daar graag mee.” aldus Niels Piso, projectleider BINK Beveiliging. BINK Beveiliging is dealer van Hertek en verzorgde het project van A tot Z, van projectering, inbedrijfstelling tot de certificering.

De Penta 6000 brandmeldinstallatie is gekoppeld aan Hertek Connect. Voor het toekomstig onderhoud maakt BINK Beveiliging gebruik van Connect Support. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van de aangesloten Penta brandmeldinstallaties waarvoor BINK Beveiliging het onderhoud uitvoert. Het onderhoud wordt efficiënter uitgevoerd en verminderd overlast op de locatie.

Met de app Connect Control kan ook de beheerder BMI vanaf iedere gewenste locatie en op ieder moment van de dag de brandmeldinstallatie beheren en bedienen met een mobiele telefoon. De beheerder heeft meteen inzichtelijk wanneer een incident voordoet en kan daar meteen adequaat op reageren.

Brede School Tholen

De Brede School Tholen biedt huisvesting onder één dak waar elke partner met behoud van zijn eigenheid functioneert en alle partners samen elkaar versterken op het gebied van pedagogiek organisatie en bedrijfsvoering.

Alle beelden zijn eigendom van BINK Groep en SpotCompanion.

Hotel The Slaak

Het sfeervolle design boutique hotel The Slaak is gevestigd in het monumentale ‘Slaakhuys’ in de levendige havenstad. Deze voormalige drukkerij van ‘Het Vrije Volk’ is omgebouwd tot design boutique hotel en bestaat uit 74 ruime kamers, Restaurant & Bar Didot34, twee vergaderruimtes en fitness studio. In dit rijksmonument zijn historie en moderne technologie nauw met elkaar verbonden.

Digitaal veiligheidsplatform waakt over monumentaal hotel The Slaak

Als eerste hotel in Rotterdam is The Slaak uitgerust met het digitale veiligheidsplatform Hertek Connect. De Penta brandmeldinstallatie in het hotel is digitaal gekoppeld aan Hertek Connect. Daardoor staat Robbert Vermeulen, de beheerder BMI van hotel The Slaak, altijd in verbinding met de brandmeldinstallatie. De smartphone van Robbert is uitgerust met de app Connect Control. Met deze app heeft hij altijd en overal toegang tot meldingen van de brandmeldinstallatie. Als er een (brand)melder iets signaleert in het hotel of restaurant, dan hoeft hij niet eerst naar het brandmeldpaneel te lopen om te kijken wat er aan de hand is. Hierdoor kan hij direct handelen zodat hotelgasten zo min mogelijk overlast ervaren. Deze controle over de brandveiligheid geeft hem en dus ook zijn gasten rust.

The Slaak Rotterdam, a Tribute Portfolio Hotel

Het sfeervolle design boutique hotel The Slaak is gevestigd in een monumentaal pand in Rotterdam. Na de bombardementen verrees het pand in 1952-1954 als belangrijk onderdeel van de Rotterdamse wederopbouw. In het voormalig hoofdkantoor en drukkerij van het socialistische dagblad Het Vrije Volk pronkt nu een hotel met eerbetoon aan de rijke historie van het gebouw. Zo tref je bijvoorbeeld op diverse plekken in het hotel typmachines aan en is het restaurant & bar Didot34 genoemd naar het lettertype van het dagblad. Aan ieder detail is aandacht besteed en dat voel, zie en beleef je bij een bezoek aan dit schitterende hotel met haar gastvrije, servicegerichte en vriendelijke medewerkers.

Onze ervaring is eigenlijk heel erg positief. Wat ik zelf heel fijn vind is dat ik alles eigenlijk op mijn telefoon heb. Dus ik hoef niet meer eerst naar het brandmeldpaneel te lopen om te kijken wat er aan de hand is, als zich een situatie zich voorspeelt in het hotel of restaurant.
Robbert Vermeulen; Rooms Division Manager, The Slaak Rotterdam, a Tribute Portfolio Hotel

Van der Valk Eindhoven

Van der Valk Eindhoven is een modern 4-sterrenhotel, gebouwd op een familietraditie die teruggaat tot 1862. De normen voor hoge kwaliteit en gastvrijheid zijn gevormd door vele generaties Valken. Zo ook de kwaliteit van brandveiligheid.

Een oplossing die de veiligheid verhoogt

“Met 300 mensen in dienst verdeeld over 30.000 tot 40.000 vierkante meter zijn wij altijd op zoek naar oplossingen die de veiligheid verhogen en zaken eenvoudiger maken.” Aldus Rick Polman, directeur Van Der Valk Eindhoven. Een oplossing als Hertek Connect past naadloos binnen deze gedachte. Op de locatie in Eindhoven is Frank Lubbers als BMI-beheerder verantwoordelijk voor 5 brandmeldcentrales met ruim 700 componenten. “De Connect Control app is zeer gebruiksvriendelijk, ook in de bediening. Een melding komt direct binnen op de telefoon, ook als de app uit staat. Daarnaast weten wij meteen de betreffende kamer of ruimte.” Ook laat de applicatie de vervuilde melders zien die vervangen moeten worden. “Wij plannen de vervanging direct in zodat melders vervangen worden als de kamer of ruimte niet bezet is. Ook beheerderstaken en het testen van bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie zijn voor ons een stuk makkelijker geworden”.

Direct reageren op een melding, ook op afstand

Hertek Connect stelt Van der Valk bovendien in staat om direct te
reageren op werkzaamheden of activiteiten die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken. “Wij schakelen deze melders uit en dit kan op afstand én op ieder moment van de dag.” Daarnaast is de reactietijd drastisch verkort en omdat de melding beschikbaar is op de smartphone en men niet meer naar de brandmeldcentrale moet te lopen om de melding te lezen. “In de nacht, wanneer de personele bezetting minimaal is, draagt de snellere reactietijd bij aan de veiligheid omdat de exacte locatie direct bekend is. Wij willen niet meer zonder deze app”.

Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Koninklijke Van Wijhe Verf

Koninklijke Van Wijhe Verf kleurt sinds 1916 de hele wereld. Dit onafhankelijke familiebedrijf wordt al vier generaties lang vanuit Zwolle gerund. Continu bewegen ze mee met mens, milieu en markt. Met de keuze voor Hertek Connect neemt Koninklijke Van Wijhe Verf een duidelijk standpunt in over brandveiligheid. De nieuwste techniek van Hertek Connect waakt over alle medewerkers en de bedrijfsmiddelen in o.a. kantoren, pastafabriek, productiehal, magazijn, ontwikkelings- en kwaliteitslaboratoria van Koninklijke Van Wijhe Verf.

Met afstand de beste oplossing

In meerdere gebouwen van Van Wijhe Verf zitten Hertek Penta brandmeldcentrales verbonden met ongeveer 600 componenten in o.a. de kantoorruimtes, het magazijn en de productiehal. De brandmeldinstallatie is verbonden met Hertek Connect. Brandveiligheid staat bij Van Wijhe Verf hoog in het vaandel en met de keuze voor Hertek Connect, om in noodgevallen snel te kunnen handelen onafhankelijk van afstand of tijd, maakt zij haar belofte waar. De maandelijkse controle en beheerderstaken van de brandmeldinstallatie wordt door de technische dienst uitgevoerd. Hiervoor maakt zij gebruik van de Hertek Connect app: Connect Control. "Met Connect Control is het nu heel eenvoudig zelf melders uit te schakelen zonder in de menustructuur van de Penta te moeten zoeken. Dat is met Hertek Connect ideaal" zegt de projectleider. Paul Karrenbeld voegt toe: "Je kunt heel mooi zien welke melder in alarm is gegaan en wat daar op dat moment de waarde van is. Met de app kunnen we wanneer veel stof is vrijgekomen zien of de melderwaardes weer gezakt zijn. Daarmee voorkom je onnodige ontruiming. Dat maakt de organisatie ook efficiënter. Je hebt de informatie van Connect bij de hand en kunt daar makkelijk op acteren".

Efficiënt onderhoud

Ook het onderhoud gebeurt efficiënter met Connect Support, onderdeel van Hertek Connect. Doordat de onderhoudspartij op afstand melders kan uitlezen en ook meldingen ontvangt wanneer deze mogelijk in storing komen, kunnen zij preventief onderhoud uitvoeren. Tevens kunnen zij pro-actief de andere componenten uitlezen om te kijken welke melders eventueel nog meer vervangen moeten worden. "Je kunt gericht in de centrale gaan kijken, gericht naar de melder. Dat is waardevol." aldus de projectleider. Doordat ze met Hertek Connect altijd inzicht hebben in de brandmeldinstallatie hoeven ze niet onnodig naar de locatie(s) toe te komen.

Bedrijfshulpverlening

De technische dienst heeft een beheerdersrol in Connect Control waarmee ze de brandmeldinstallatie kunnen bedienen. De bedrijfshulpverleners hebben een viewersrol in Connect Control. Zij kunnen geen bedieningen uitvoeren, zoals het aan- en uitzetten van componenten, maar krijgen wel alle meldingen binnen zodat ook zij heel adequaat en snel kunnen reageren. Om bijvoorbeeld thuis niet onnodig gestoord te worden, hebben de bedrijfshulpverleners locatieafhankelijke meldingen (geofencing) binnen Connect Control geactiveerd. Enkel wanneer de dan dienstdoende bedrijfshulpverlener op locatie is, wordt deze genotificeerd.

Geofencing

Geofencing is een van de features in Connect Control. Met geofencing stel je virtuele grenzen in rondom de locatie/omgeving waar de brandmeldcentrale actief is. Hierdoor krijg je alleen meldingen wanneer jouw smartphone zich fysiek binnen de vooraf ingestelde parameters bevindt. Deze optie is voor de technische dienst zeer waardevol, doordat zij buiten werktijden niet meer gestoord worden met meldingen vanuit de brandmeldcentrale.

Koninklijke Van Wijhe Verf

Sinds 1916 is Van Wijhe Verf een onafhankelijk familiebedrijf, en vanwege het 100-jarig bestaan mogen zij vanaf 2016 het predicaat koninklijke voeren. Inmiddels draagt het bedrijf al 4 generaties lang dezelfde naam. Door steeds te blijven vernieuwen blijft die naam ook in de toekomst bestaan. In een continu veranderende wereld bewegen ze mee met mens, milieu en markt en geven ze de wereld kleur.

Contact

Wil je één of meerdere Hertek Connect producten gebruiken op jouw locatie, of meer informatie over Hertek Connect? Neem dan contact op met één van de Hertek Connect resellers. Met meer dan 200 resellers is er altijd een bij jou in de buurt.

Ik ontvang graag: