Altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s).

Hertek Connect.

Hertek Connect is een digitaal veiligheidsplatform gekoppeld aan een Penta brandmeldcentrale waarmee je als beheerder BMI samen met jouw onderhoudspartij de brandveiligheid op afstand bewaakt. Ben je een onderhouder of een beheerder BMI?

De producten en oplossingen

Hertek Connect.

Met Hertek Connect heb je altijd én overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s). Je verhoogt de brandveiligheid en werkt sneller en efficiënt dankzij de slimme en gebruiksvriendelijke applicaties.


Connect Control

Beheer de Penta brandmeldinstallatie (BMI) met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee je altijd én op iedere locatie op de hoogte bent van de actuele status van de installatie(s).

Lees verder


Connect Intelligent

Een intelligente doormelding van Connect Intelligent informeert de PAC snel en gedetailleerd zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarmopvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is.

Lees verder


Connect Support

Met Connect Support biedt je extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van de aangesloten Penta brandmeldinstallaties waar je het onderhoud voor verzorgd.

Lees verder

Lees meer over de producten

Connect Control Connect Intelligent Connect Support

Connect Control

Beheer de Penta brandmeldinstallatie (BMI) met een smartphone. Connect Control is een intelligente toevoeging aan de brandmeldinstallatie waarmee je altijd én op iedere locatie op de hoogte bent van de actuele status van de installatie(s).

Ondersteuning en bediening op afstand

Bij een notificatie op de smartphone ga je direct over tot actie. In geval van bijvoorbeeld een storing is het mogelijk de brandmeldcentrale op afstand te bedienen in plaats van een handmatige handeling op de centrale uit te voeren.

Je verhoogt de brandveiligheid van je organisatie door sneller en efficiënter te handelen bij een melding.

Wil je je smartphone koppelen aan de brandmeldinstallatie? Neem dan contact op met jouw onderhoudspartij. Met de applicatie Connect Support kan jouw onderhoudspartij ook ondersteuning op afstand verlenen. Download de app voor Android of iOS.

Connect Support biedt toegang tot:

 • Real-time status van de brandmeldinstallaties
 • Gedetailleerde meldingen; storingen, uitschakelingen, brand
 • Bedieningen op afstand
 • Overzicht vervuilde melders
 • Melderwaardes van alle elementen
 • Gebeurtenissenlog
 • Flexibel gebruikersbeheer

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Lees verder

Geschikte besturingssystemen

Geschikte besturingssystemen

De app Connect Control is ontwikkeld voor smartphones. De volgende mobiele besturingssystemen worden ondersteund.

• De meest actuele Android versie en de twee voorgaande Android versies
• De meest actuele iOS versie en de twee voorgaande iOS versies

Een correcte werking van Connect Control is getest op de volgende toestellen:
• iPhone 8, X
• Samsung Galaxy S7, S8, S9, S10, A20e
• Huawei P20
• Motorola Moto G5Plus
• OnePlus 6

Download hier Connect Control in de App Store
Download hier Connect Control in de Apple Store

Connect Intelligent

Een intelligente doormelding van Connect Intelligent informeert de PAC snel en gedetailleerd zodat er adequaat gereageerd kan worden. Risico’s worden beter beoordeeld en onnodige alarmopvolging wordt voorkomen. In geval van brand win je kostbare tijd omdat de exacte locatie van de brandmelding bekend is.

Voordelen

 • Gedetailleerde doormelding van alle storingen en alarmen
 • Verkort verificatietijd door exacte locatie van de brandmelding
 • Te koppelen met iedere brandmeldinstallatie
 • Volledig compatible met geïnstalleerde Penta 5000 en nieuwe Penta brandmeldcentrales
 • Meerdere maximaal beveiligde, redundante verbindingsmogelijkheden
 • Optimale zekerheid door provideronafhankelijke roamingsims

Doormelding op detailniveau

Doormelding op componentniveau informeert je over de betreffende locatie(s) in een gebouw waar een brand of storing optreedt. Alle (nieuwe) meldingen worden doorgemeld op detailniveau voorzien van extra informatie zoals type melding, component en zone. Alle componenten in het systeem geven de actuele status zoals alarm, storing of uitschakeling door als bericht. De communicatie naar de Particuliere Alarm Centrale (PAC) wordt continu geüpdatet waardoor real-time informatie wordt doorgezonden. Hierdoor kan er beter gereageerd worden en wordt er kostbare tijd bespaard.

Geverifieerde doormelding RAC

Intelligente doormelding voldoet aan het VEBON-NOVB protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’. Een tweede intelligente brandmelding kan als geverifieerd worden beschouwd en door de PAC doorgemeld aan de RAC. In het geval van brand wordt er kostbare tijd gewonnen en wordt de brandweer sneller aangestuurd.

Lees verder

Aangesloten PAC's

Aangesloten PAC's

Voorafgaand het afsluiten van het abonnement dien je Connect Intelligent aan te melden bij een PAC. Connect Intelligent wordt volledig ondersteund door de onderstaande PAC's.

Onderstaande PAC's ondersteunen Connect Intelligent. Heeft u geen PAC? Hertek regelt het graag voor u!

Alarm Meldnet
AIM Nederland
EuroPAC
G4S Nederland
Intergarde
Hofland
MPL
Nederlandse Veiligheidsdienstgroep Meldkamer Goes
NVD Beveiligingsgroep
Regio Control
SMC Nederland
Stanley Security
Trigion
View Control

Intelligentie van Hertek

Connect Intelligent is ontwikkeld in samenwerking met CSL. Informeer uw PAC dat u gebruik maakt van de WebWayOne Pro 2 doormeldunit, deze is voorzien van Hertek firmware.

Connect Support

Met Connect Support biedt je extra service voor brandveiligheid. Connect Support is een online portal die toegang geeft tot de actuele status van de aangesloten Penta brandmeldinstallaties waar je het
onderhoud voor verzorgd.

Benader jouw klanten proactief

Je verhoogt jouw servicegraad met de 24/7 monitoring van het systeem, een snelle probleemanalyse en gerichte acties bij een melding. Met gedetailleerde informatie op elementniveau voer je gericht onderhoud uit en benader je jouw klanten hiervoor proactief.

Voorafgaand aan een (onderhouds)bezoek analyseer je de systeemstatus om vervolgens op locatie de werkzaamheden snel en effectief uit te voeren. Met het overzichtelijke gebeurtenissenlog ondersteun je accuraat en besluit je snel bij bijvoorbeeld herhalingevents.

Connect Support biedt toegang tot:

 • Real-time status van de brandmeldinstallaties
 • Gedetailleerde meldingen; storingen, uitschakelingen, brand
 • Bedieningen op afstand
 • Overzicht vervuilde melders
 • Melderwaardes van alle elementen
 • Gebeurtenissenlog
 • Flexibel gebruikersbeheer

Dagelijks vergemakkelijkt Hertek Connect mijn werkzaamheden.
Mark Tellers, technisch specialist Parkstad Support

Referentie Parkstad Support

Lees verder

Aan de slag met Connect Support Systeemeisen

Aan de slag met Connect Support

Voor het bieden van extra service voor brandveiligheid werk je met Connect Support. Hou rekening met de volgende zaken waarmee je een correct en veilig gebruik van de applicaties waarborgt.

Aanmelden eerste gebruiker

Als onderhoudspartij beheer je zelf de gebruikers en ken je rechten toe. Hiervoor moet je geautoriseerd zijn. Neem contact met ons op als je Hertek Connect wilt gebruiken maar nog niet geautoriseerd bent. Na autorisatie ontvang je inloggegevens en maak je in het beheer gebruikers aan voor jouw brandmeldinstallatie(s). Hoe je dit doet leggen wij uit met handige video tutorials, beschikbaar in de Hertek e-Campus.

Voorschriften voor een veilig gebruik

Voor een veilig én correct gebruik van de applicaties Connect Support en Connect Control hebben wij een aantal voorschriften opgesteld die de veiligheid van gebruiker(s), systeem en het platform garanderen. Het document met de voorschriften download je hier

Systeemeisen

Connect Support is als webapplicatie geschikt is voor meerdere moderne browsers.

 • Google Chrome; deze webbrowser adviseren wij voor het gebruik van Connect Support.
 • Firefox, Safari en Microsoft Edge: Connect Support werkt functioneel goed in deze browser. Echter kunnen kleine stylingselementen niet correct worden weergegeven.
 • Internet Explorer; Connect Support ondersteunt deze browser niet. Het gebruik van Connect Support met Internet Explorer raden wij af.
Connect, breed en efficiënt inzetbaar

Toepassingen

Hertek Connect is geschikt voor diverse sectoren waar veel mensen (tijdelijk) kort of langdurig verblijven, zoals de zorg, hotels en zalencentra, maar ook voor storingsgevoelige locaties zoals in de industrie of grootschalige complexen met meerdere gebouwen bijvoorbeeld het onderwijs.

Toepassingen

Connect in de zorg Connect in de logies Connect in de industrie Connect in het onderwijs

Connect in de zorg

Zorginstellingen zijn complexe organisaties met diverse veiligheidseisen. Het onnodig ontruimen van een zorginstelling met (kwetsbare) cliënten met beperkte zelfredzaamheid wil je te allen tijde vermijden. Daarnaast moet de overlast tot een minimum beperkt blijven, juist in situaties wanneer er minder personeel aanwezig is.

Voorkom onnodige overlast

Als beheerder BMI heb je altijd inzicht in de actuele status van jouw brandmeldinstallatie(s) op ieder locatie met Connect Control. Je weet direct wat er speelt want aanvullende informatie, zoals de exacte locatie, en het soort melding, ontvang je op je smartphone waarmee je direct de fysieke controle kan (laten) uitvoeren. De informatie is altijd actueel, doet zich een wijziging voor terwijl je onderweg bent, dan ben je hiervan gelijk op de hoogte. Doordat je sneller reageert kan je een onnodige ontruiming voorkomen (bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding) alsook de overlast en de daarbij behorende onrust onder cliënten en personeel.

Daarnaast verandert de zorg steeds sneller en speelt techniek een belangrijke rol ter bestrijding van de hoge werkdruk en personeelstekorten. Hertek Connect geeft je meer inzicht de actuele veiligheid, ontlast de BHV-organisatie en beperkt de overlast (bij calamiteiten én bij onderhoud) onder het zorgpersoneel en cliënten.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij altijd inzicht in het brandmeldsysteem en dit maakt het gepland onderhoud eenvoudiger. De werkzaamheden (bijvoorbeeld het vervangen van vervuilde melders) zijn vooraf bekend en deze kunnen worden uitgevoerd zonder het zorgproces te verstoren.

Dagelijks vergemakkelijkt Hertek Connect mijn werkzaamheden.
Mark Tellers, technisch specialist Parkstad Support

Referentie Parkstad Support

Connect in de logies

Hotels staan voor optimale ontspanning en genot. Het ontruimen van een hotel is nooit wenselijk, zeker niet wanneer dit ook nog onnodig blijkt te zijn. Met Hertek Connect versnel je de reactietijd bij een melding en voorkom je een onnodige ontruiming van je locatie. Ook bij een lagere personeelsbezetting, want ook jouw onderhoudspartij ondersteunt op afstand en dit voorkomt onrust.

Reageer sneller en voorkom een onnodige ontruiming

Hertek Connect is uitermate geschikt voor sectoren waar veel mensen (tijdelijk) kort of langdurig verblijven, zoals hotels en zalencentra. Het waarborgen van de veiligheid en welzijn van jouw gasten heeft de hoogste prioriteit. Hertek Connect draagt hier aan bij omdat je als beheerder BMI snel op een melding kan reageren. Je weet direct wat er speelt want aanvullende informatie, zoals de exacte locatie, en het soort melding, ontvang je op je smartphone waarmee je direct de fysieke controle kan (laten) uitvoeren. De informatie is altijd actueel, doet zich een wijziging voor terwijl je onderweg bent, dan ben je hiervan gelijk op de hoogte.

Doordat je sneller reageert kan je een onnodige ontruiming voorkomen (bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding) alsook de overlast en de daarbij behorende onrust onder gasten en personeel. Met de gebruiksvriendelijke applicatie bedien je makkelijk de brandmeldcentrale, ook op afstand. Hiermee reageer je direct op situaties die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken zoals bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat de locatie onnodig ontruimd wordt.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij inzicht in (toekomstig) vervuilde melders en kan deze vervangen op het moment dat de kamers vrij zijn, of eventueel bij gepland onderhoud, zonder dat dit ten koste gaat van de beschikbaarheid van jouw hotelkamers/ruimtes

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Connect in de industrie

In de industrie draait alles om continuïteit, veiligheid en zekerheid. Onderbrekingen kosten tijd, geld en veroorzaken vaak logistieke problemen. Calamiteiten kunnen enorme gevolgen hebben, niet alleen voor jouw medewerkers maar ook voor de omgeving en het bedrijfsimago. Hertek Connect draagt bij aan de veiligheid en continuïteit van jouw onderneming omdat men direct weet waar wat speelt en daar direct op kan reageren, ook op afstand.

Voorkom overlast en onrust

De beheerder BMI is verantwoordelijk voor meerdere gebouwen verspreid over grote oppervlaktes. Het onnodig verstoren/onderbreken van productieprocessen is ondenkbaar. Onderbrekingen kosten tijd en veroorzaken vaak logistieke problemen. Daarnaast kan een brand in een dergelijk risicovolle omgeving, omvangrijke directe en indirecte gevolgen hebben. Dit wil je uiteraard te allen tijde voorkomen. Met Connect Control ontvang je gedetailleerde informatie over een melding zodat je snel (ook op afstand) kan reageren om (vervolg)schade, overlast en onrust te voorkomen of te beperken.

Ondersteuning van jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s ieder moment van de dag te ondersteunen. Jouw onderhoudspartij verzorgt ook het preventief onderhoud met Connect Support. Vervuilde melders komen meer voor in de industrie, waarbij industriële processen de melders vervuilen. Het monitoren van de melderwaardes maakt de vervuiling van de melders voorspellend en het vervangen van deze melders kan ingepland worden zonder onnodige verstoring van het productieproces. Hertek Connect draagt bij aan continuïteitsverbetering van het productieproces.

Dagelijks vergemakkelijkt Hertek Connect mijn werkzaamheden.
Mark Tellers, technisch specialist Parkstad Support

Referentie Parkstad Support

Connect in het onderwijs

In het onderwijs is het risico op brand groot. Opvallend hoog is brandstichting als oorzaak van de brand. . Het onnodig ontruimen van een school is nooit wenselijk. Hertek Connect informeert de beheerder BMI en de onderhoudsorganisatie direct en gedetailleerd bij een melding, zodat deze snel opgevolgd kan worden, ook op afstand.

Voorkom een onnodige ontruiming

In de praktijk heeft de beheerder BMI naast het bewaken van de brandveiligheid meerdere taken die uitgevoerd worden in en rondom de verschillende locaties van de omvangrijke schoolgebouwen. De beheerder BMI ontvangt een melding met de exacte locatie in Connect Control en is sneller op locatie om een fysieke controle uit te voeren. Dit kan een onnodige ontruiming voorkomen, bijvoorbeeld bij een onechte of ongewenste brandmelding als gevolg van bijvoorbeeld sabotage. Ook kan de beheerder BMI de interne organisatie sneller en gedetailleerder informeren bij calamiteiten om onrust weg te nemen.

Met de gebruiksvriendelijke applicatie bedient de beheerde BMI makkelijk de brandmeldcentrale, ook op afstand. Dit geeft de beheerder BMI de mogelijkheid om direct op situaties te reageren die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken.

Ondersteuning door jouw onderhoudspartij, ook op afstand

Jouw onderhoudspartij werkt met Connect Support en is hiermee in staat om jou of jouw collega’s op ieder moment van de dag te ondersteunen. Daarnaast heeft jouw onderhoudspartij inzicht in (toekomstig) vervuilde melders en kan deze vervangen op het moment dat de ruimtes vrij zijn, of eventueel bij gepland onderhoud, zonder verstoring van het onderwijs.

Het uitvoeren van beheerderstaken is voor ons een stuk makkelijker geworden.
Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Referenties

Hertek Connect.

Lees hier hoe beheerders BMI en onderhouders Hertek Connect toepassen ter verbetering van de veiligheid.

Van der Valk Eindhoven is een modern 4-sterrenhotel, gebouwd op een familietraditie die teruggaat tot 1862. De normen voor hoge kwaliteit en gastvrijheid zijn gevormd door vele generaties Valken. Zo ook de kwaliteit van brandveiligheid.

Bekijk deze referentie

Dagelijks vergemakkelijkt Hertek Connect mijn werkzaamheden.
Mark Tellers, technisch specialist Parkstad Support

Referentie Parkstad Support

Referenties - Van der Valk Eindhoven

Van der Valk Eindhoven is een modern 4-sterrenhotel, gebouwd op een familietraditie die teruggaat tot 1862. De normen voor hoge kwaliteit en gastvrijheid zijn gevormd door vele generaties Valken. Zo ook de kwaliteit van brandveiligheid.

Een oplossing die de veiligheid verhoogt

“Met 300 mensen in dienst verdeeld over 30.000 tot 40.000 vierkante meter zijn wij altijd op zoek naar oplossingen die de veiligheid verhogen en zaken eenvoudiger maken.” Aldus Rick Polman, directeur Van Der Valk Eindhoven. Een oplossing als Hertek Connect past naadloos binnen deze gedachte. Op de locatie in Eindhoven is Frank Lubbers als BMI-beheerder verantwoordelijk voor 5 brandmeldcentrales met ruim 700 componenten. “De Connect Control app is zeer gebruiksvriendelijk, ook in de bediening. Een melding komt direct binnen op de telefoon, ook als de app uit staat. Daarnaast weten wij direct de betreffende kamer of ruimte.” Ook laat de applicatie de vervuilde melders zien die vervangen moeten worden. “Wij plannen de vervanging direct in zodat melders vervangen worden als de kamer of ruimte niet bezet is. Ook beheerderstaken en het testen van bijvoorbeeld de sprinklerinstallatie zijn voor ons een stuk makkelijker geworden”.

Direct reageren op een melding. ook op afstand

Ook stelt Hertek Connect Van der Valk in staat om direct te reageren op werkzaamheden of activiteiten die een onechte brandmelding kunnen veroorzaken. “Wij zetten deze melders uit en dit kan op afstand én op ieder moment van de dag.” Daarnaast is de reactietijd drastisch verkort en omdat de melding beschikbaar is op de smartphone en men niet meer naar de brandmeldcentrale moet te lopen om de melding te lezen. “In de nacht, wanneer de personele bezetting minimaal is, draagt de snellere reactietijd bij aan de veiligheid omdat de exacte locatie direct bekend is. Wij willen niet meer zonder deze app”.

Frank Lubbers, beheerder-BMI Van der Valk Eindhoven

Contact

Hertek Connect is een digitaal veiligheidsplatform gekoppeld aan een Penta brandmeldinstallatie waarmee de onderhoudspartij en de beheerder BMI de brandveiligheid op afstand bewaken. Met Hertek Connect heb je altijd en overal inzicht en controle over jouw brandmeldinstallatie(s). Benieuwd naar de mogelijkheden van Hertek Connect voor jouw organisatie. Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Informatie aanvragen

VerzendenAnnuleren